Za pomocą platformy FileMaker jesteśmy w stanie tworzyć własne aplikacje w usłudze chmurowej, na lokalnych serwerach w infrastrukturze firmowej

FileMaker zastosowanie zielonych melonów to nowoczesna platforma z wieloma możliwościami, która gwarantuje danym użytkownikom narzędzia do budowania niestandardowych programów. To także wieloplatformowa usługa reakcyjnej bazy danych z graficznym interfejsem użytkownika. Obsługiwane bazy dych to przede wszystkim Oracle, SQL czy MySQL

Za pomocą platformy FileMaker jesteśmy w stanie tworzyć własne aplikacje w usłudze chmurowej, na lokalnych serwerach w infrastrukturze firmowej. Oprogramowanie umożliwia intuicyjne rozwijanie zbudowanych aplikacji biznesowych bez wiedzy programistycznej. Aplikacja FileMaker gwarantuje tworzenie formularzy, raportów wykresów danych, importowanie, eksportowanie danych do pliku SQL, Excel. 

Dane możemy przeglądać nie tylko na komputerach, ale także na smartfonach. Za pomocą Oprogramowania FileMaker możemy również budować programy bazodanowe dla potrzeb biznesowych. System ma wbudowanych wiele gotowych już szablonów pomagających tworzyć aplikacje. Używając rozwiązania FileMaker dana osoba jest w stanie zintegrować stworzony program z hurtowaniami danych. Oprogramowanie FileMaker posiada solidne zabezpieczenia oraz szyfrowanie informacji.

Jako aplikacja bazodanowa FileMaker daje możliwość łatwego kreowania baz danych do zarządzania różnymi projektami firmowymi, zasobami ludzkimi itp.

Podsumowanie

FileMaker to rozwiązanie dla każdego, Ponieważ powala budować w prosty sposób aplikacje. Umożliwia integracje stworzonych aplikacji z innymi systemami. Posiada możliwość implementacji struktur w bazie danych. W związku z tym jesteśmy w stanie tworzyć rozbudowane systemy sieciowe w architekturach wielowątkowych lub jednostkowych. Najważniejszą z opcji oprogramowania jest możliwość generowania własnych samodzielnych aplikacji.

FileMarker pozwala na tworzenie:

  • Widoków
  • Logiki biznesowej
  • Modelu danych
  • Aplikacji na komputery, smartfony, tablety.